miércoles, 28 de enero de 2009

TOTS ELS MUNICIPIS TARRAGONINS HAN PRESENTAT PROJECTES AL FONS D’INVERSIÓ LOCAL

Segons els informes del Govern de Espanya els 183 pobles i ciutats de la província de Tarragona han presentat 509 projectes (tots el municipis han presentant un mínim d’un) al fons d’inversió local, convertint d’aquesta manera en tot un èxit l’iniciativa del Govern que suposarà la creació de 4435 llocs de treball, amb una inversión de 134 milions d’euros.

Aquesta és una excel·lent noticia per les nostres comarques i per damunt de tot pels seus ciutadans i ciutadanes, ja que el pla d’inversió local esta enfocat tant per la creació de llocs de treball per tal d’amortir l’augment d’aturats, com per tal de portar a terme projectes necessaris pels municipis i que seran possibles gracies a d’injecció extra de diners per part del govern socialista presidit per José Luis Rodríguez Zapatero.

Una vegada més s’ha demostrat el dinamisme i les ganes de millora dels municipis del nostre territori aprofitant tot el possible aquest Fons d’Inversió que s’ha mostrat com una eina molt útil per les nostres comarques ja que ha obtingut una resposta massiva per part del Ajuntaments.

D’aquest Fons d’Inversió s’espera que serveixi per combatre de manera eficaç els efectes de la crisi ja que els treballadors que seran contractats per executar aquest projectes hauran de ser persones que es troben a l’atur.

Cal destacar la tipologia de projectes presentats a la demarcació de Tarragona destinats a la rehabilitació i millora d’espais públics, a la construcció de nous equipaments de serveis socials, educació i sanitat i a la conservació del patrimoni municipal i l’eliminació de les barreres arquitectòniques, tots ells plantejats com serveis directes a la persona i que en breu podran ser gaudits per tots els ciutadans dels municipis tarragonins.

Un cop més el Govern socialista ha demostrar que amb treball i realisme i estalviant-se la demagògia hipòcrita de la dreta (que no aporta cap solució a la crisi), i amb la col·laboració activa de la resta d’administracions i agents socials i econòmics s’estan impulsant mesures reals i pràctiques que ens ajudaran a tots a combatre els efectes de la crisi i deixar-la enrere.

martes, 20 de enero de 2009

Avui hem presentat una moció per retirar la medalla de la ciutat al dictador feixista Francisco Franco.


Avui he tingut l’honor de representar a la Joventut Socialista de Catalunya a Tarragona en la signatura i entrega d’una moció que ha esdevingut motivada per la voluntat de ambdues organitzacions signants de retirar la màxima insígnia de la nostra ciutat al dictador feixista que ens va turmentar durant tres anys de guerra i quaranta de govern autoritari.


Crec que es un pas cap a la normalització democràtica, ja que no es pot entendre que la medalla honorifica de la nostra ciutat estigui atorgada a una persona que defensava els valors feixistes contraris a la llibertat i la democràcia.


L’actual Ple Municipal, elegit democràticament mitjançant el vot dels ciutadans i ciutadanes de Tarragona, té l’oportunitat de desfer el que un altre govern municipal no democràtic va fer fa gairebé 57 anys.


Avui s’ha llançat un guant als regidors democràtics desitjo de tot cor que estiguin a la alçada i retorni l’honorabilitat a la nostra medalla de la ciutat.


Salut i Llibertat.


MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT LA JSC I LES JERC REFERENT A L’ANUL·LACIÓ DELS ACORDS MUNICIPALS RELATIUS A LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS LLIURADES PER LA CIUTAT DE TARRAGONA AL DICTADOR FEIXISTA FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE.


D’acord i emparant-se amb el que preveu la Llei 52/2007, de 26 de Desembre desitgem sotmetre a la consideració del Ple la següent MOCIÓ:


EXPOSICIÓ DE MOTIUS


La moció que presentem conjuntament en nom de la Joventut Socialista de Catalunya i les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè sigui presa en consideració del plenari s’inspira en els valors i principis bàsics que permeten la convivència cívica a la nostra societat després dels anys de patiment que van significar la dictadura feixista i la guerra civil que la va precedir: la reconciliació i l’esperit de concòrdia, la defensa pacífica de totes les idees i opinions, així com el respecte al pluralisme polític. Uns valors que vam recobrar com a ciutadans i ciutadanes lliures l’any 1978 amb l’aprovació de l’actual text constitucional.


Trenta anys després d’aquella data, hem avançat junts en la millora de la convivència i en l’ampliació de les llibertats, també en l’aprovació de mesures, en el reconeixement dels drets d’aquells que van patir les conseqüències de la guerra civil i el règim dictatorial posterior.


La Llei 52/2007 de 26 de Desembre, coneguda com a Llei de la Memòria Històrica, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor d’aquells que van patir la repressió o qualsevol manifestació de violència durant la guerra civil i la dictadura. La llei atén la justa i legítima demanda dels nombrosos ciutadans que desconeixen l’emplaçament dels seus familiars –alguns encara en foses comunes-, contemplant mesures i instruments per tal que les administracions públiques facilitin als interessats que ho sol·licitin les feines de localització i, en cas de ser necessari, d’identificació de les persones desaparegudes, com a última mostra de respecte i reconeixement.


L’esmentada llei també estableix una sèrie de mesures en relació als símbols i monuments commemoratius de la guerra civil i la dictadura, sustentades en el principi d’evitar tota exaltació de l’aixecament militar, de la guerra civil i la posterior dictadura i destinades a fer dels símbols públics punts de trobada i no d’enfrontament, ofensa o agreujament.


Així mateix, insta a les institucions públiques a reparar els danys causats al llarg dels tres anys de guerra civil i en les gairebé quatre dècades posteriors de repressió franquista que van causar gravíssims danys contra la vida, els drets humans més elementals, l’estat civil, la nacionalitat, etc, per l’únic fet de defensar unes idees o, simplement, la llibertat.


Basant-se en tot l’exposat, l’Ajuntament de Tarragona pren els següents ACORDS:


  1. Deixar sense efecte i, per tant, anul·lar, l’acord municipal pel que el 29 de maig de 1952, es va concedir la Medalla de la Ciutat al dictador Francisco Franco Bahamonde, en base a l’article 15, apartat 1, de la Llei 52/2007, de 26 de Desembre.
  2. Fer arribar els acords que s’assoleixin al president del Govern espanyol, als presidents del Congrés i del Senat i als diferents grups amb representació parlamentària en aquestes cambres.

Ambdues organitzacions proposen que la moció sigui defensada pel regidor adscrit al Grup Municipal d’ERC, Sergi de los Rios Martínez.


Alejandro Caballero Madrid

Sec. d’Organització de la JSC-CCTT


Alfred Abad

Portaveu de les JERC-Tarargona


Podeu trobar la noticia:


viernes, 16 de enero de 2009

10 razones por las que 10 Kg. de mierda serían mejores que un rey en la Jefatura del Estado

Tras leer este articulo del compañero Jaume d'Urgell no he podido resistir la tentación de colgarlo en mi bloc... Abajo la Monarquía y Viva la República.

10 razones por las que 10 Kg. de mierda
serían mejores que un rey en la Jefatura del EstadoDiez motivos para echarse unas risas a cuenta de un asunto tan serio como que somos el último país de nuestro entorno en mantener a un militar no electo en la Jefatura de Estado: Legitimidad de origen, utilidad social, protocolo, permanencia, replicación, prestigio, estabilidad, libertad, austeridad y sinceridad. Libertad de expresión sería poder reirse de lo importante sin miedo al odio oficial.

NOTA PREVIA: Señor fiscal medieval contemporáneo, no le quepa la menor duda: siguiendo la redacción del Código Penal que sus colegas políticos mantienen en vigor, esta sátira nace con la inequívoca intención de «dañar el prestigio de la Corona». Le ruego, disculpe si me río al escribirlo, como sin duda lo hará cualquier ciudadano libre y dotado de un mínimo sentido del humor. ¿Pretendo con ello destruir el sistema, romper el país y ofender el orgullo patrio que anida en los corazones de todos los súbditos de bien? Pues no, nada más lejos de la realidad. El objeto de esta sátira no es otro que el de denunciar el carácter injusto de lo que es objetivamente injusto, y por qué no, tentarle a usted, a que me ayude a poner en evidencia las contradicciones de nuestra curiosa sociedad. Usted me entenderá, señor fiscal… cuan triste debe ser estudiar Derecho tantos años, para terminar impartiendo Justicia en nombre de un soldado franquista disfrazado de rey.

1ª. LEGITIMIDAD DE ORIGEN

Pocas substancias son más universales, indiscriminadas y hasta cierto punto «democráticas» que un buen montón de estiércol: no importa si es humano, reciente o semisólido, el hecho es que diez quilos de mierda siempre serán mejores que un gobernante dinástico al frente de la jefatura del Estado. Es preferible un buen mojón de buey, a un vago malgastador, vitalicio, irrevocable, hereditario, impune, militar y amigo de dictadores. En otras palabras: es mil veces mejor lo que sale del culo, que algo que procede directamente de un golpe de Estado.

2ª. UTILIDAD RESIDUAL

10 Kg. de mierda, utilizados como combustible orgánico, resultan una excelente fuente de energía. Si optamos por utilizarlos a modo de abono natural, obtendremos un terreno fértil, barato y ecológico. En cambio, allí donde pasa un monarca solo crece un enorme, innecesario e inconfesable gasto público… la cumbre de la malversación sin fondo ni vergüenza.

3ª. PROTOCOLO

En los actos públicos de alto nivel —de esos, en los que se utilizan caballos para decorar—, cabe siempre la posibilidad de que alguno de los equinos «suelte la pesa» en pleno desfile… en fin, son cosas que pasan, nadie se va a alterar porque un viejo percherón se cague a destiempo. En cambio, es muy probable que si sentamos en la mesa al típico dictador militar de avanzada edad, termine por ocasionar algún incidente diplomático con los representantes electos de países democráticos. Este riesgo se incrementa cuando se trata de autócratas cuyo sentido del ridículo les conduce a ostentar cargos con nombres rimbombantes, como «Archiduque», «Rey» o «Emperador»… más propios de la alta Edad Media que de la era de los bloggers, el iPod, Linux o el Peer-to-peer. Causa desconcierto que un fenómeno como la Web 2.0 pueda ser coetáneo de princesas besadoras de sapos, brujas con escobas voladoras y monarcas con corona y todo.

4ª. PERMANENCIA

En general, ninguna mierda dura más de una legislatura, circunstancia que no se puede aplicar al soldado que usurpa la jefatura del Estado sin concurrir a elecciones.

5ª. REPLICACIÓN

10 Kg. de mierda rara vez se reproducen… cosa que sí ocurre en el caso de los gobernantes antidemocráticos… en parte por la costumbre de no pagar sus propias facturas y en parte, por el desconocimiento o rechazo al uso de métodos anticonceptivos. Se diría que acuden a centros de planificación familiar especializados en granjas de conejos.

6ª. PRESTIGIO

Si lo pensamos, la buena o mala fama la mierda es cosa de usos y costumbres. Existen tribus de nómadas mongoles que viven en tiendas construidas a base de boñigas de vacuno, y por asombroso que pueda parecer, en esas culturas no es malo habitar rodeados de mierda. En cambio, a nivel universal, pocas cosas están peor vistas que la discriminación, la arbitrariedad, el despotismo, lo que está fuera de lugar, lo caro e inútil, la complicidad con la traición, el nepotismo, lo antidemocrático, etc. Objeto extraño: la Corona, cuyo prestigio inmediato contrasta con la ignominia de su verdadero significado y razón de ser.

7ª. ESTABILIDAD

A lo largo de la historia, ningún país se ha visto amenazado por 10 Kg. de mierda. La administración pública siempre ha sabido encontrarles alguna utilidad. En caso extremo, se abandona la pila en cualquier lugar y a otra cosa, mariposa. En cambio, ¿cuántas naciones han caído por la estupidez de sus monarcas? ¿Cuántos millones de seres humanos han perdido la vida, víctimas de la codicia genocida de cuatro psicópatas coronados? Pongamos el ilustrativo caso de Europa en los últimos diez siglos: ¿Bajo qué símbolo ha muerto más gente, el de la esvástica nazi o la corona? No cabe duda: 10 Kg. de mierda no suponen una amenaza para ningún país, en cambio, un rey sí.

8ª. LIBERTAD

¿Te imaginas que 10 Kg. de mierda te impidieran expresarte con entera libertad? Pues bien, 10 Kg. de mierda no, pero un monarca sí. ¿La prueba? En unos días, en la Audiencia Nacional… sí, sí, en pleno siglo XXI.

9ª. AUSTERIDAD

Mantener a 10Kg. de mierda —criogenizados, por ejemplo— saldría mucho más barato que costear los vicios de todo un equipo de fichas ajedrez integrado por vagos de lujo, funcionarios de libre designación, prescindibles, improductivos, corruptos legales y traficantes de influencias, información, miedo y ambiciones.

10ª. SINCERIDAD

Mientras los políticos piensen únicamente en ellos mismos y los demás debamos convivir en mitad de tanta injusticia social, resultaría más sincero tener por jefe de Estado a 10 Kg. de mierda. Así, cada vez que viéramos una moneda de Euro, un sello de correos o pusiéramos los pies en una sala de vistas, recordaríamos que algo huele mal en el Estado; recordaríamos a los miles de trabajadores ahogados en el Estrecho o fusilados en nuestra vaya; nos acordaríamos de los trabajadores asesinados por avaros que ahorran en medidas de seguridad; recordaríamos al ministro de defensa que hizo desfilar a un terrorista junto a su víctima; recordaríamos que desde el golpe de hace 70 años no nos está permitido elegir a nuestro jefe de Estado; recordaríamos que dentro de poco no habrá pensiones, ni escuelas u hospitales públicos… recordaríamos la brutal paradoja entre la flexibilización del mercado laboral el endurecimiento del mercado hipotecario; recordaríamos nuestro lugar en la caseta del perro guardián de los Estados Unidos… recordaríamos todas las cosas justas que nos quedan por conquistar… 10Kg. de mierda resultarían mucho más descriptivos que un ignominioso cura rico, extranjero y armado.

lunes, 12 de enero de 2009

Recomanació

Us recomano la lectura de l'article publicat pel company Xavier Sabaté al seu blog.

Pau a Gaza: Cap tipus de violència

Els socialistes som per la Pau, no podem permetre més morts.

Salut, socialisme i PAU.

lunes, 5 de enero de 2009

Ni con unos ni con otros, estoy en contra de la guerra y el asesinato de civiles...

Estoy en contra del bombardeo indiscriminado contra la sociedad civil palestina que esta llevando a cabo el ejercito Israeli, igual que tambien estoy en contra de el lanzamiento de misiles contra la población israeli por parte de los integristas de Hammas.

Lo que me pregunto es: ¿a que espera la ONU para tomar cartas en el asunto? ¿donde estan los gobiernos democraticos defensores de los Derechos Humanos? ¿cuando se va a acabar esta barbarie sin sentido?

Muchas preguntas y de momento pocas respuestas... ¿que tienen en la cabeza los lideres de estas poblaciones que estan matando a sus pueblos?... Como puede ningún gobernante mantener estos posicionamientos y permitir tantas muertes...

Os dejo un texto de un trabajador de la ONG Relief International que resume la situación en Gaza: "No tenemos nada. Necesitamos todo".


Bajo los bombardeos israelíes, la situación es cada vez más crítica. Estas son las cifras de una semana bajo las bombas en un pequeño territorio (de 45 kilómetros de largo por entre 6 a 10 de ancho), donde viven 1,5 millones de palestinos:

• Entre los 441 muertos hay 75 niños y 37 mujeres, según las fuentes sanitarias palestinas. Cerca de medio millar de los 2.300 heridos está extremadamente grave. El 45% de los heridos son civiles, según las mismas fuentes.

• Los ataque aéreos tienen lugar cada 20 minutos de media y son más frecuentes durante la noche.

• Los bombardeos israelíes han producido importantes daños. Se han alcanzado 600 objetivos sobre todo carreteras, infraestructuras, edificios oficiales y cuarteles de policía.

• El sistema sanitario está desbordado después de haber sufrido 18 meses de bloqueo por parte de Israel. La media docena de hospitales de Gaza no dan abasto para atender a los heridos, que se amontonan en los pasillos. El hospital de Shifa sufre cortes de electricidad 20 horas al día. Los quirófanos funcionan con generadores, que pueden tener fallos, como muchos otros materiales después de año y medio de bloqueo. En los últimos días han llegado medicinas pero no hay suficiente anestesia para operar.

• Unas 250.000 personas, sobre una población de 1,5 millones, no tienen electricidad. La única central eléctrica fue cerrada el 30 de diciembre por sexta vez desde noviembre por falta de combustible y piezas de recambio.

• El agua corriente está disponible una o dos horas cada cinco días, incluso cada siete. 40 millones de litros de aguas sucias se vierten cada día al Mediterráneo. Las alcantarillas están también desbordadas después de que la principal canalización fuera alcanzada por los tiros en varias ocasiones.

• El petróleo y el gas han desaparecido del mercado. Hay escasez de harina, arroz, azúcar, productos lácteos y conservas. Mucha gente no puede comer a diario. Hacen colas de tres horas para conseguir pan pero se van con las manos vacías porque no hay harina. Si lo consiguen pueden llegar a pagar 25 shekels (seis dólares) por un pan, según denuncia un trabajador de la ONG Oxfam. Desde hace dos meses no hay botellas de gas para cocinar. Si consiguen una llegan a pagar diez veces más de su precio habitual, apunta Parek Babra, que trabaja en la ONG Relief International.

• El Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la ONU estima que el 80% de la población dependerá de la ayuda humanitaria.

• Israel ha autorizado el paso de una media de 60 camiones con ayuda cada día desde que comenzó la ofensiva el 27 de diciembre. Es una cifra mayor que la de los últimos meses, pero muy inferior a los 475 vehículos autorizados antes de que Hamás accediera por la fuerza al poder en la Franja de Gaza en junio de 2007.

• La terminal de Nahal Oz por la que entran las importaciones de carburante están cerradas desde el inicio de la ofensiva.

• No hay escuela. Los edificios se están utilizando para acoger a las personas que han tenido que dejar sus casas devastadas por los bombardeos israelíes.

• Los bancos están cerrados por falta de liquidez.
Parek, trabajador de la ONG Relief International, resumen la situación a Gaza: "No tenemos nada. Necesitamos todo".

viernes, 2 de enero de 2009

Feliz Año... con algo de retraso

Bueno hoy ya puedo decir que estoy plenamente recuperado de la celebración de fin de año... la verdad que cada año cuesta más volver a la rutina tras tantas horas de fiesta con los amigos.

Espero que todos hayáis empezado con buen pie el nuevo año y esperemos que sea algo mejor que el que dejamos atrás.

Un saludo a todos y disfrutar lo que queda de fiestas.

Salud.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes