domingo, 29 de marzo de 2009

13è Congrés de la Joventut Socialista de Catalunya

Podeu trobar tota la informació del treball realitzat per la JSC durant el seu 13è Congrés Nacional.

Aprofito per felicitar a les companyes de la meva federació Martina y Jessica, molta sort en aquesta nova etapa i conteu amb el recolzament de la vostra gent.

També felicitar a molts dels amics d'altres fedes que han entrat a la CEN: Aroa, Arantxa, Javier Angulo, Lizuain, Guti... i especialment al nou 1er. Secretari de la JSC... estic segur que marcaran una epoca en aquesta organització... mola sort a tots.

I per últim agraïr a aquells que m'han donat la seva confiança i han votat la meva candidatura com membre de la Delegació de la JSC al Comite Federal de la JSE, moltes gracies.Joves i socialisme from frameproduccions on Vimeo.

Socialisme, Salut i Republica.

TOTS JUNTS GUANYAREM EL COMBAT.

martes, 10 de marzo de 2009

Conclusions Fòrum Moviments Socials

Aquest passat cap de setmana la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) i les Joventuts Socialistes d’Espanya (JSE) han presentant l’Estratègia de Barcelona 2020, un conjunt un conjunt de compromisos debatuts amb 33 entitats socials que marcaran les propostes polítiques d'ambdues organitzacions durant la pròxima dècada, i que són el fruit del debat i l'intercanvi d'idees realitzat al llarg d'aquest cap de setmana.

El conjunt de propostes que recull la Estratègia de Barcelona 2020 estan englobades dintre dels sis grans eixos ideològics que han emmarcat el debat de l'I Fòrum de Moviments Socials: Educació i innovació, emancipació, compromís global i desenvolupament sostenible, igualtat, diversitat i ciutadania, i nous drets i llibertats.

Com fermes valedors del Socialisme dels Ciutadans, les nostres idees estan centrades en la persona, en les persones, en la societat, en el progrés col·lectiu de la societat.

Es per aquest motiu que afirmem que per aconseguir els objectius polítics prioritaris per la pròxima dècada, la nostra acció política deu dirigir-se cap aconseguir la plena igualtat entre tots els ciutadans, especialment en allò relatiu a la igualtat entre dones i homes, conquerir llibertats públiques i drets individuals que enforteixen la nostra Democràcia, construir un mon solidari i sostenible i garantir la integració i la pluralitat social i política del nostre país.

Per aconseguir aquests ideals, la educació i la innovació són fonamentals perquè, junt amb les anteriors, tots ells donaran com a resultat l’èxit del nostre ideal màxim: l’emancipació dels essers humans.

Aquest document conte els principals valors, compromisos i propostes que fixen la posició ideològica i el pacte amb els moviments socials de la JSC i les JSE per la propera dècada. És, aquest document, un autèntic manifest d’aspiracions, de reivindicacions sobre les que basarem les nostres polítiques.

Aquest és el nostre compromís.

I aquestos, els nostres valors.

Educació i innovació.

Pels joves socialistes només en les societats en les quals els ciutadans gaudeixen d'una educació plena, d'una formació acadèmica, professional, integradora i de qualitat es pot assolir l'emancipació dels éssers humans.

Per això ens comprometem a treballar perquè la inversió en innovació, educació i investigació arribi al 2% del PIB en l'any 2020, i que l'educació de 0 a 3 anys sigui pública en aquesta mateixa data. A més, ens hem marcat com objectiu aconseguir que en deu anys el 50% dels estudiants rebin una beca, i a treballar perquè, a curt termini, almenys el 80% dels ciutadans obtinguin un títol acadèmic mig reduint el fracàs escolar. Tot això reforçant el nostre compromís amb els docents, especialment amb els més joves, com base fonamental del sistema educatiu en la seva labor diària.

A la Universitat s’ha de respectar la seva autonomia sobre la base de la suficiència financera i conscienciar a alumnes i docents de la necessitat del Espai Europeu d’Educació Superior com a base per enfortir els èxits i corregir les debilitats de la Universitat pública.

Emancipació.

Per als joves socialistes aconseguir l'emancipació és assolir l'autonomia personal, i per això considerem imprescindible enllaçar formació, ocupació i habitatge com parts inseparables d'un projecte de vida que ha de contemplar els nous models de família.

Ambdues organitzacions proposem que en els pròxims anys s'incrementi progressivament el Salari Mínim Interprofessional (SMI) dels treballadors fins a arribar als 1.000 euros, i la modificació de la legislació per a reservar la utilització de les beques a empreses a persones en procés de formació acadèmica, delimitant així la frontera entre els contractes de formació i els contractes de pràctiques.

A més, considerem necessari prioritzar l'emancipació de dones, joves i immigrants, com col·lectius més febles, i reivindiquem que s'estableixi una relació més estreta entre formació i ocupació, aplicació de polítiques per millorar les xifres actuals de fracàs escolar, i que es doni prestigi de la Formació Professional.

Compromís global i desenvolupament sostenible.

En l'àmbit mediambiental, els joves socialistes apostem per un canvi en el model energètic que impliqui un increment de l'ús de les energies renovables, el tancament progressiu de les centrals nuclears, començant per la de Garoña, i el desenvolupament d'una cultura social que prengui consciència de l'escassesa de determinats recursos planetaris, a través de la formació en un consum responsable.

Quant a la lluita contra les desigualtats en el món, la JSC i les JSE reivindiquen que en 2020 es destini el 1% del Renda Nacional Bruta a l'ajuda al desenvolupament, i ens hem compromès a que els projectes de cooperació internacional estiguin enfocats a la consecució d'un nou model de societat basat en l'equitat de gènere i l'aplicació dels Drets Humans.

Igualtat.

Per a ambdues organitzacions, la igualtat ha de seguir sent l'eix de les polítiques socialistes, i estableixen la necessitat de col·laborar amb els moviments socials per a implantar una igual llibertat com garantia enfront de la submissió i la dominació a la qual es veuen sotmeses dia a dia milers de persones. Per això establim el nostre compromís de treballar per a acabar amb la doble discriminació que pateixen les dones joves en l'àmbit formatiu, laboral i social, com dones i com joves, i la necessitat de garantir un millor accés dels i les joves als recursos relacionats amb la seva salut sexual i reproductiva.

Diversitat i ciutadania.

Per als joves socialistes l'enteniment i el mestissatge són els nutrients d'una democràcia sòlida i amb perspectiva de futur, i per això ens comprometem a fomentar un aprofundiment en l'aspecte participatiu de la democràcia, donant cabuda a l'expressió de les diverses realitats ciutadanes.

Creiem que hem de fer de la convivència en la diversitat un element distintiu de l'esquerra política i social, i considerem fonamental realitzar una labor de sensibilització social i d'educació inclusiva que tingui en consideració les realitats de col·lectius històricament marginats. Demanem que es reconegui el dret de vot de les persones immigrants, i ens comprometem a realitzar polítiques que abastin la protecció social i econòmica de les persones discapacitades, i a treballar pel compliment d'una igualtat real més enllà de les lleis.

Nous drets i llibertats.

En l'àmbit dels drets i llibertats, ambdues organitzacions demanem el reconeixement del dret al vot a partir dels 16 anys. A més, considerem necessari desenvolupar un nou Dret Penal acord a les noves llibertats, que eviti populismes, reivindiquem el dret a una mort digna, com expressió última de la lliure consciència del ser humà, i mostrem la nostra oposició a la cadena perpètua.

Finalment, la JSC i les JSE considerem necessari elaborar una Llei de Llibertat Religiosa que garanteixi el dret a creure, a no creure, a practicar o no una religió o a canviar de creences, separant definitivament a les confessions religioses dels poders i serveis públics, i reclamen la implantació d'una renda bàsica de ciutadania, individual i incondicional, mesurada de manera acord al llindar de pobresa, en el marc d'una economia de consum.

¿Y TU QUE PIENSAS DE LA POLÍTICA?

Extraído de la Bitacora del compañero José Antonio Donaire cuelgo este listado de definiciones sobre las diferentes desafecciones que sufren algunas personas respecto de la política.

El déspota ilustrado

La política es un buen instrumento en manos de personas competentes. Por tanto, no critica tanto la política como los políticos. Respetan los catedráticos universitarios y desconfían de quienes no tienen una licenciatura o no han leído a Kierkegaard o Rorty. Si tiramos del hilo, también critican los ciudadanos poco preparados, que no tienen suficiente criterio como para elegir los mejores. Quizás no lo formulan así, pero en el fondo aceptarían un sistema en el que los políticos fueran elegidos con un concurso de méritos.

El populista

Es la antítesis del déspota ilustrado, porque considera que los políticos son personas que leen demasiado, que hacen demasiado caso de los números y las estadísticas, y que hablan de forma extraña. "Un pico y una pala, les daba yo a todos ellos ". Rechaza la política en mayúsculas y sólo tolera aquellos que hablan como él, quienes simplifican la realidad, quienes recurren a los tópicos constantemente. El Parlamento es el casino, la verdad es lo que dice en Genaro y tiene razón quien habla más alto.

El egoísta

No le interesa la política, pero es que tampoco le interesa el pueblo, el barrio o los vecinos de la escalera. Nunca se ha planteado el concepto del interés colectivo o del bien común. El mundo funciona si él está bien y el mundo se acaba si tiene un problema, como que se le ha estropeado la nevera, que le duele una muela o que la policía le ha puesto una multa por aparcar en un reservado para minusválidos. No hay nada más allá de su universo.

El desconfiado

Todos los políticos que se dedican a la política, sin excepción, se dedican a esto por interés propio. Sólo buscan el cargo, tener un buen sueldo, coche oficial y dietas pagadas. Los parlamentos son mercados de compra venta de intereses particulares y la pregunta más frecuente en los despachos es "¿Qué hay de lo mío?". No sólo no le interesa la política, sino que detesta los políticos.

El partidista

No gobiernan los suyos, sino que gobiernan otros a quienes considera unos incompetentes. Muestra un alto interés por las noticias políticas y disfruta de los discursos apocalípticos de los tertulianos. Desconfía de un sistema que ha permitido que los demás, y no los suyos, gobiernen. Siempre hay un motivo extrapolític que lo justifica: un atentado, una alianza contra natura, una manipulación de los medios ... Cuando gobiernen los suyos, recuperará la fe en la política.

El NIMBY

En el municipio se ha proyectado en una autovía, o una línea de alta tensión, o un parque eólico, o un parque natural, o un plan urbanístico que limita el crecimiento. Y eso no le ha gustado. Participa en plataformas, se moviliza, corta calles, asiste a asamblea en las que todo el mundo critica el proyecto. Y finalmente, el proyecto sigue adelante. Entonces niega la política (y los políticos) para que no se ha respetado la opinión general (que es, de hecho, su opinión).

El inquieto

Se imagina una política diferente: Los ciudadanos participan en el proceso de deliberación. Se aprovecha el conocimiento colectivo y se fomenta la participación directa en la toma de decisiones. Aspira a un modelo político en el que los argumentos son complejos, las aportaciones ricas y los espacios de frontera más frecuentes que las distancias entre posturas. Quizás no lo formula así, pero aspira a una política 2.0.

Epílogo

El incremento de la desafección no es el camino hacia una política alternativa. No estamos ante una batalla entre los políticos profesionales y los ciudadanos concienciados. La antipolítica también puede acabar en el populismo, el individualismo o, incluso, algunas formas de neofeixisme. La solución, probablemente, está en el espacio de intersección entre la política inquieta y los desafectos inquietos. La construcción de una política alternativa depende de la capacidad de crecimiento de este espacio de confluencia.

martes, 3 de marzo de 2009

LA FUERZA DEL CAMBIO

Esta intervención de Patxi López me pone los pelos de punta, que fuerza, que energia, que forma de transmitir sentimiento y pasión... pero a la vez amabilidad y convivencia... que falta hace una persona así en la Lehendakaria

Ayundando a los Compañeros de Euskadi

Esta tarde cuando tenga un momento os explicaré la experiencia que tuvimos los compañeros de la JSC que hicimos de apoderados en Bermeo (Bizkaia). La verdad es que admiro a compañeros como Arantza que se dejan la piel por el socialismo poniendo en peligro su propia integridad.

El domingo descubri el "terrorismo psicologico" que sufren muchos compañeros en Euskadi.


Todo mi apoyo y mucha fuerza.


Gora Euskadi Socialista!!!!!Os dejo una foto del grupo que sacamos el sábado en Bilbao.

Foto de los compañeros de la JSC de les Comarques Tarragonines que hicimos de apoderados en Bermeo junto a la compañera Arantza.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes