jueves, 10 de marzo de 2011

La política, garantia de l'estat del benestar

Publicat a delcamp.cat

Com a demòcrata, sóc un fidel defensor de la política com a eina d'organització de la nostra societat i com a element indispensable per a la resolució dels conflictes i problemàtiques que de la convivència social es deriven.

Enfront d'aquesta defensa sense embuts, en l'actualitat ens trobem a certs individus, que darrera de la màscara d'una falsa defensa de la llibertat, i des de les visions més reaccionàries i dretanes de la nostra societat, defensen la “no politització de la societat”, la desaparició de les ideologies i el desprestigi en general de tot el relacionat amb la política i les institucions públiques.

Des de les posicions d'esquerres no podem permetre'ns aquesta despolitització de la societat. Se’m dirà que la pròpia societat és capaç d’organitzar-se. Però avui més que mai s’ha demostrat que sense un ens regulador, la pròpia economia capitalista es desboca i actua desenfrenadament provocant crisis d’abast mundial i condemnant a la misèria milions de persones. Tampoc sense un ens regulador i només amb el criteri del benefici és impossible garantir salut, educació i atenció a les dificultats per tothom.

No podem passar gaire més temps, doncs, deixant llibertat total als més poderosos que curiosament acudeixen al poder polític perquè amb els recursos de tots els solucionem les seves crisis. Hem de refer la política potser amb noves formes, atribuint a altres col·lectius – sindicats i empresaris, entitats socials més representatives, periodistes i mitjans de comunicació, etc - nous papers que facin el poder polític més complet però amb l’objectiu clar i principal de fer prevaldre l’interès col·lectiu per sobre dels que només miren per ells i reclamen que siguin els altres qui els salvin quan arriba la crisi.

I hem de seguir treballant per explicar als ciutadans que la ideologia política si que importa, i que és un factor determinant a l'hora d'afrontar els problemes de la nostra societat i les solucions que es presenten. No és el mateix qui governi ni existeix una única ideologia per predominant que sigui en molts moments de la història com l’actual. Els qui diuen això volen que només prevalgui la seva, la conservadora.

Un greu exemple d'això el podem observar en les retallades que en sanitat i educació està duent a terme la dreta Catalana en els seus pocs mesos de govern. I enfront d'aquest flagrant atac trobem la defensa d'aquests pilars de l'estat del benestar que ha dut a terme el govern d'Espanya, la mateixa defensa que va exercir el Govern de la Generalitat d’esquerres durant els seus anys de govern.

Si bé és cert que aquell, en alguns moments es va veure forçat a algunes renúncies i retallades, en cap moment els van enfocar cap als serveis de l'estat de benestar més primaris com són l'educació i la sanitat.

Els socialistes reivindiquem el valor de la política front aquells que pretenen desprestigiar-la i hem de demostrar que darrera de la suposada despolitització i desideologització que encunyen els poders fàctics de la dreta, tan sols s'amaga una ideologia molt clara d’atac a l'estat del benestar. Tan sols una defensa de la política i per tant d’allò públic ens garantirà una defensa de l'estat de benestar.

Avui més que mai hem de defensar la política, perquè això suposa defensar l’interès públic que vol dir l’interès general.

No podem permetre que s'assimili política a corrupció, perquè això solament beneficia als qui no volen control de la cosa pública sobre els seus poders fàctics, aquests poders de sempre, que tants anys han oprimit la voluntat de la majoria.

Solament mitjançant la política i la participació, solament mitjançant la implicació en la cosa pública la majoria té oportunitat d'expressar la seva sobirania.

No estem parlant de lluites per càrrecs de partit o càrrecs institucionals, avui dia toca lluitar per la POLÍTICA, en majúscules, per la defensa del poder públic i el que això representa que no és altra cosa que l’interès de tothom i de la igualtat d’oportunitats.

La despolitització de la societat a la llarga suposaria el seu desmembrament i la deixaria a la mercè d'uns pocs.

Des dels postulats d'esquerra, siguin socialistes, socialdemòcrates o d'una altra índole, hem de continuar defensant la política com a eina de transformació social. Si no, haurem venut el nostre futur i traït el nostre passat.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes